359 895 575 300 info@flyingbulgarian.com

Височинни карти

Подробно изучаване и заснемане на парцели и терени, както и изготвянето на височинни карти с лицензиран софтуер

4К видео и 6К снимки

Заснемане и изследване с висока резолюция на терени, площи и обекти  и добавянето им в Google Maps

2D и 3D проекти и визуализации

Предлагаме дрон услуги свъзани с изработването на 2D и 3D модели, подходящи за визуализации, картографиране и др. за архитекти и 3D creators

Въздушни 360 VR Проекти

Въздушните 360 панорами позволяват уникален интерактивен поглед. терасовидните снимки на сгради преди да е започнал строежът им предават натурална визуализация на всички етажи или интересни точки

Рагледайте някои от последните ни проекти