359 895 575 300 info@flyingbulgarian.com

Височинни Карти

Подробно изучаване на терени и изготвяне на височинни карти с лицензиран софтуер

4К Видео и 6К Снимки

Заснемане и изследване с висока резолюция на терени, площи и обекти  и добавянето им в Google Maps

2D и 3D Проекти и Визуализации

Предлагаме дрон услуги свъзани с изработването на 2d и 3D модели, подходящи за визуализации, картографиране и др. за архитекти и 3D creators

Въздушни 360 VR Проекти

Въздушните 360 панорами позволяват уникален интерактивен поглед. терасовидните снимки на сгради преди да е започнал строежът им предават натурална визуализация на всички етажи или интересни точки