359 895 575 300 info@flyingbulgarian.com

Информационен видео клип по проект ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“.